Notícies

El president de la Intercol•legial trasllada a de Guindos la preocupació del sector col•legial català pel contingut de l’Avantprojecte de llei de serveis i col•legis professionals

article 1

El president de l'Associació Intercol•legial de Col•legis Professionals de Catalunya i degà del Col•legi d'Advocats de Barcelona....

 

Oriol Rusca, va expressar al Ministre Luis de Guindos en l'entrevista celebrada el passat dimarts 1 d'octubre al Ministeri d'Economia i Competitivitat, la profunda inquietud del sector dels col•legis professionals de Catalunya per l'orientació de l'Avantprojecte de llei de serveis i col•legis professionals, aprovat el passat 2 d'agost pel Consell de Ministres.
Oriol Rusca va defensarel principi de la col•legiació obligatòria com a millor garantia dels drets dels ciutadans, per mitjà de les funcions d'acreditació professional, control de la deontologia i les bones pràctiques i atenció als consumidors i usuaris que desenvolupen els col•legis professionals. En cas de no existir els col•legis professionals, aquestes funcions no podrien ser assumides per les Administracions Públiques en l'actual context de crisi econòmica i de reducció de la dimensió de totes les Administracions.
El ministre es va mostrat sensible i receptiu a les propostes formulades des dels col•legis professionals de Catalunya i va transmetre el compromís d'estudiar-les amb atenció.
L'Associació Intercol•legial de Col•legis Professionals de Catalunya va presentar al•legacions a l'Avantprojecte de llei de serveis i col•legis professionals dins del termini d'audiència pública obert pel Ministeri.

En el seu escrit d'al•legacions, la Intercol•legial de Catalunya qüestionava també l'intervencionisme i la voluntat uniformista de l'Avantprojecte, en detriment de l'autonomia pròpia dels col•legis professionals i de les competències de les Comunitats Autònomes, i en concret de la Generalitat de Catalunya, tot reivindicant la importància de la deontologia professional i de l'assegurament obligatori de la responsabilitat civil dels professionals per a l'efectiva protecció dels drets dels destinataris dels serveis professionals

Menu Principal