Notícies

¿Ha de permetre la comunitat la instal•lació d'una antena parabòlica particular?

article 1

Un veí pot utilitzar la instal•lació de la Comunitat per instal•lar una antena parabòlica particular amb una orientació diferent de la que hi ha instal•lada?

El Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, ordena diversos supòsits en relació amb l'impuls, establiment i aprofitament d'aquestes infraestructures per als serveis de telecomunicació, i en el seu article 9 es refereix. I en aquest cas, es permet aprofitar no solament els elements privatius, sinó també dels comuns, sempre que no menyscabin la infraestructura que hi hagi en els edificis i no interfereixin ni modifiquin els senyals corresponents a serveis que prèviament hagin contractat altres usuaris . Aquesta norma estableix un procediment que permet al comuner sol•licitar la instal•lació al president, qui en quinze dies haurà de contestar si ho assumeix la Comunitat i executar en tres mesos aquesta instal•lació i en cas de no fer-ho ella, el comuner podrà realitzar l'obra, amb les precisions que estableix aquest article.

Menu Principal