Notícies

Salubritat als espais comuns dels edificis

article 1

Descripció de la necessitat:
En moltes ocasions, hi ha una sèrie de problemes higiènic sanitaris que dificulten la convivència veïnal.

 

 

Els problemes més freqüents són causats per sorolls, mancances en neteja i higiene, problemes derivats d'una tinença irresponsable d'animals domèstics, males olors i presència d'humitats.
La falta de condicions de salubritat en els elements comuns poden ocasionar problemes de convivència i situacions d'estrès evitables.

Objectiu:

Millorar les condicions de manteniment i ús dels elements comuns per millorar la qualitat ambiental interior, i disminuir els conflictes veïnals per mals entesos entre els copropietaris d'un immoble. D'aquesta manera podem evitar situacions d'estrès i augmentar la cohesió social.

Propostes i recomanacions:

Hem de tenir en compte que la capacitat d'intervenció municipal dins dels immobles està limitada al tractar-se d'espais privats. S'ha de considerar, d'una banda, que els propietaris són responsables de la conservació de l'immoble, dels seus serveis i de mantenir les condicions estructurals d'estanqueïtat, habitabilitat i seguretat.
D'altra banda, la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge i els Ajuntaments poden inspeccionar els habitatges per comprovar les seves condicions d'habitabilitat. Cal destacar també la capacitat d'autoorganització de les administracions locals i d'altres entitats públiques per establir, en l'àmbit de llurs competències, activitats i serveis de mediació.

Els veïns afectats i/o el President de la Comunitat haurà de comunicar per escrit, a l'Ajuntament (via administrativa) o al Jutjat de Primera Instància i Instrucció (via judicial), els fets, el dany a la convivència, el perjudici causat als elements comunitaris, les actuacions realitzades fins al moment i la petició d'ajut.
En via administrativa, podrán intervenir els serveis corresponents de l'Ajuntament, segons el tipus de problema: sorolls, mancances en neteja i higiene, problemes derivats d'una tinença irresponsable d'animals domèstics, males olors, presència d'humitats, etc. A tals efectes, realitzaran una visita per comprovar els fets denunciats, l'abast del problema i les possibilitats d'intervenció.
Totes aquestes situacions són complexes, necessiten un abordatge sectorial (depenent del problema) i no deixar de banda els aspectes socials i de convivència. Es pot recórrer a la mediació i arribar a solucions de consens amb els afectats.
Des de l'Ajuntament, l'òrgan de mediació, en cas d'existir, o l'òrgan amb capacitació tècnica per abordar el problema, després de realitzar la inspecció, efectuarà les gestions oportunes (informes amb inclusió de mesures correctores i/o signatura d'acords entre les parts enfrontades, que ajudin en la cerca de solucions).

L'àmbit d'aplicació:

Situacions d'insalubritat i problemes de convivència en les comunitats de propietaris que han d'afrontar els serveis de salut pública, serveis socials, guàrdia urbana i serveis d'urbanismedels ajuntaments.

Menu Principal