Notícies

És obligatori donar d´alta una comunitat de veïns només amb 3 propietaris?

article 1

Caldria saber abans si el seu edifici es va constituir efectivament com a propietat horitzontal o no.

 

En cas afirmatiu, s'hauran de sotmetre a les normes de la propietat horitzontal del Codi Civil de Catalunya. En cas contrari, es regiria per les normes generals de les comunitats de béns. De tota manera, de la llei no es pot inferir que sigui obligatori la constitució de l'edifici en règim de propietat horitzontal.

Menu Principal