Notícies

Assegurances per a la Comunitat de Propietaris: Val més prevenir que guarir

article 1

Qui no coneix a algú que no tingui problemes amb la comunitat de veïns?

 

En un edifici amb molts habitatges poden sorgir desperfectes imprevists, obres necessàries de manteniment o millora de les instal•lacions, accidents...
En definitiva, tot el que comporta una despesa addicional suposa un problema i pot generar discussions entre els veïns.
Precisament per estar previngut, és recomanable que tota Comunitat de Propietaris contracti una assegurança per fer front a possibles imprevists.
o Però és obligatori?
Segons la Llei de Propietat Horitzontal, no és obligatori que la comunitat de propietaris contracti una assegurança, sinó que ho deixa a la voluntat de la pròpia comunitat.
Aquesta llei assenyala que, "amb càrrec al fons de reserva de la Comunitat, aquesta podrà subscriure un contracte d'una assegurança que cobreixi els danys causats a la finca o bé concloure un contracte de manteniment permanent de l'immoble i les seves instal•lacions generals".
No obstant això, les comunitats autònomes de Madrid i València sí que han regulat sobre aquest tema i obliguen a contractar un segur contra incendis i danys a tercers, és a dir, una assegurança de Responsabilitat Civil.
o Llavors, és millor si ens estalviem diners prescindint de contractar una assegurança per a la nostra comunitat de propietaris?
Per raons de seguretat i sobretot d'economia, és altament recomanable que tota Comunitat de Propietaris contracti una assegurança que s'ajusti a les seves necessitats.

Menu Principal