Notícies

Els gossos a les comunitats de propietaris

article 1

Els veïns no podran exigir que renunciï al seu animal, tot i que és cert que la Llei de Propietat Horitzontal deixa en mans dels propietaris crear les seves pròpies normes per a regular la convivència.

 

En aquest sentit, es pot donar el cas que els estatuts limitin l'accés dels animals als espais d'ús i gaudi comú de l'edifici, com bé poden ser el jardí, l'ascensor, els patis, etc.
Es pot entendre que aquestes prohibicions van totalment en contra de tots els drets de gaudi, que tendeixen a atribuir les màximes possibilitats d'ús als seus titulars.
La Justícia no defensa mai les intromissions injustificades en els espais privats si les activitats dutes a terme no dificulten l'ús de la finca a la resta d'habitants que hi resideixen.
La Llei de Propietat Horitzontal prohibeix de manera general, tant als propietaris como als llogaters, el desenvolupament de qualsevol tipus d'activitat molesta, insalubre, nociva, perillosa i/o il•lícita al domicili. Per tant, l'esmentada llei és aplicable contra aquells que decideixen tenir animals salvatges, o domèstics que puguin arribar a produir aquestes circumstàncies, a casa seva, alterant així la vida de la resta de veïns.
La Justícia ha de defensar per sobre de tot, fins i tot dels estatuts creats per els mateixos propietaris de l'immoble, la llibertat de l'individu de poder actuar dins els seu domicili, sense que això afecti en cap cas la convivència pacífica entre els veïns de la comunitat.
Podrà tenir-lo al seu habitatge quan aquest no suposi cap perill, i amb les mesures d'higiene pertinents, evitant els sorolls i males olors.
En edificis amb ascensor de servei o muntacàrregues, els animals hauran de pujar i baixar per aquests aparells, abstenint-se d'utilitzar els ascensors principals.
En cas de no existir, la persona sempre té preferència d'ús de l'ascensor. En cas que un veí coincideixi amb un altre que va acompanyat d'un animal, i si aquest veí no vol pujar-hi a l'hora haurà d'esperar a que l'ascensor estigui buit per a utilitzar-lo. A més, tots els animals de companyia han d'anar en tot moment amb el seu amo, lligats curt amb corretja, i en el cas d'estar dins la llista de gossos potencialment perillosos, haurà d'anar amb morrió.

Menu Principal