Notícies

LLEI 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.

article 1

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

 

Llegeix més...

HORARI I VACANÇES D'ESTIU 2015

article 1

Vic, juny de 2015

Benvolguts/des propietaris/es,
Com a administrador de la vostra Comunitat de Propietaris, un any més em dirigeixo a vosaltres per tal de desitjar-vos unes bones vacances d'estiu, recordant-vos que ens teniu a la vostra disposició per a qualsevol consulta o servei que necessiteu, no només per consultes comunitàries, sinó també de caire individual i/o professional.

 

Tot seguit, us informem que l'horari del despatx d'aquest ESTIU 2015 serà:
. Durant els mesos de juny i juliol, l'horari serà l'habitual:
Matí: De 9:00 a 13:00 hores (de dilluns a divendres)
Tarda: de 16:00 a 19:00 hores (de dilluns a dijous)
. Durant el mes d'agost, tret dels dies que es tanca, es farà HORARI INTENSIU:
De dilluns a divendres: de 9:00 a 13:00 hores i HORES CONVINGUDES
. Del 10 al 16 d'AGOST (ambdós inclosos): el despatx romandrà TANCAT per Vacances d'Estiu.
En tot moment, però, podreu posar-vos en contacte amb nosaltres telefònicament, cada dia (de dilluns a diumenge), per qualsevol urgència, al telèfon 93 881.42.82 i deixar el vostre missatge al contestador del despatx, el qual serà consultat contínuament per personal del mateix, comunicant amb vosaltres, quan sigui urgent i així ho requereixi, pregant ens deixeu el nom i telèfon i el nom de la comunitat a la pertanyeu. Així mateix, amb el servei "on line" i via correu correu electrònic podeu també contactar amb nosaltres; també diàriament serà consultat, atenent les vostres sol•licituds amb la màxima brevetat possible (dins de la capacitat i necessitat de la urgència).
Reiterant-vos el nostre oferiment de serveis per a qualsevol aclariment o dubte que us pugui sorgir, us tornem a saludar atentament, esperant que passeu unes bones vacances d'estiu.
Restant sempre al vostre servei,

 

Xavier Enrich i Gelabert
Administrador de Finques Col. 5677

 

Llegeix més...

La retenció per lloguers a arrrendadors d'immobles urbans en l'IRPF va baixar al 20% el 2015

article 1

En l'exercici 2015 la retenció o pagament a compte de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament de béns immobles urbans va passar del 21% al 20%, segons es va aprovar en la Llei 26/2014, publicada el passat 28 de novembre en el BOE.

Llegeix més...

LA INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS (“I.T.E.”)

article 1

El juliol de 2012 us informàvem d'una norma (Decret 187/2010) que obligava a què tots els edificis d'habitatges plurifamiliars que tinguessin més de 45 anys haurien de passar una revisió obligatòria (I.T.E., Inspecció Tècnica d'Edificis). Doncs us hem d'informar d'una novetat: S'ha publicat al DOGC del 7 de maig, el nou Decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici, que entrarà en vigor el proper 27 de maig de 2015.

Llegeix més...

Puc impugnar acords aprovats en Junta de Propietaris?

article 1

 Molts propietaris d'habitatges no assisteixen a les juntes de veïns malgrat que en elles es prenen decisions que els poden afectar directament. Si no han anat a alguna d'elles i en la seva absència, han arribat a un acord que no volen acceptar, han de saber que es poden impugnar davant la justícia en alguns casos com aquells en què les decisions aprovades són contràries a la llei o si són lesives per als interessos del conjunt de la comunitat.

Llegeix més...

LES COMUNITATS DE PROPIETARIS QUEDEN EXEMPTES DEL PAGAMENT DE LES TAXES JUDICIALS

article 1

Com que les comunitats de propietaris no tenen personalitat jurídica pròpia, la Direcció General de Tributs (DGT), després de la reforma de la Llei de taxes, rectifica el seu criteri anterior i entén que l'exempció en la taxa dels propietaris persones físiques és procedent en tant que actuïn a través de la junta directiva de la comunitat i, en particular, del seu president.

Llegeix més...

Tots els veïns podem participar en les reunions de la comunitat de propietaris?

article 1

En principi només poden participar-hi els propietaris dels pisos.

Llegeix més...

¿Puc evitar ser nomenat president de la meva comunitat de veïns?

article 1

Consulta:

Llegeix més...

¿Puc evitar ser nomenat president de la meva comunitat de veïns? (2)

article 1

Consulta:

Llegeix més...

Menu Principal