Notícies

Nova reglamentació sobre ascensors

article 1

Aparells elevadors
El passat dia 22 de febrer de 2013 va publicar al BOE la nova instrucció tècnica complementària AEM 1 sobre ascensors , aprovada pel RD 88/2013 , com una restauració de l'antiga instrucció de 1985 amb totes les seves modificacions .

Llegeix més...

Llei 2/2014 de Mesures Fiscals, Administratives, Financeres i del Sector Públic IRPF, ISD i ITP

article 1

El passat dia 30 de gener es va publicar en el DOGC, la Llei 2/2014 de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Llegeix més...

Aconsellem extremar la seguretat per prevenir robatoris

article 1

Les últimes sostraccions en domicilis motiven l'enviament de consells als veïns

Llegeix més...

Taxes d'Aplicació per la Llei 2/2014

article 1

Seguim informant sobre l'afectació de l'aprovació de la Llei 2/2014 de mesures fiscals,administratives, financeres i del sector públic, aprovada pel Parlament de Catalunya el passat27 de gener i que tindrà efecte a partir del 31 de gener.
A continuació destaquem les modificacions que ens afecten més directament per trobarse de manera més habitual en l'activitat d'administració de bens immobles.

Llegeix més...

ELS ADMINISTRADORS DE FINQUES ACONSELLEN A AQUELLS COMERÇOS A QUI ELS FINALITZI LA DURADA DELS SEUS CONTRACTES D'ARRENDAMENT, RENEGOCIAR LES CONDICIONS DE LA PRÒRROGA AMB PROFESSIONALS CAPACITATS

article 1

Davant la polèmica suscitada en alguns mitjans, us informem que el 31 desembre 2014 finalitzarà la durada dels contractes d'arrendament de locals formalitzats amb anterioritat al 9 de maig de 1985 i destinats a activitats comercials, de manera que s'hauran de negociar les condicions del nou contracte si és intenció continuar amb l'activitat comercial en el mateix local arrendat. Aquesta finalització del termini va ser ja prevista fa 20 anys per la LAU 1994 i correspon exclusivament als locals destinats a activitats comercials en les que els arrendataris siguin persones jurídiques i no físiques, ja que els contractes de locals, despatxos o magatzems destinats a altres activitats diferents de les comercials, van finalitzar la seva durada fa 5, 10 i 15 anys .

Llegeix més...

SEPA ( Single Euro Payments Area) és una zona en què consumidors i empreses poden realitzar cobraments i pagaments , dins i fora de les fronteres nacionals , en les mateixes condicions bàsiques i amb els mateixos drets i obligacions .

article 1

No obstant això , la Comissió Europea ha decidit prorrogar sis mesos més el termini per aplicar els preceptes d'aquesta normativa . Això suposa que , des de l'1 de febrer fins l'1 d'agost , conviuran el sistema antic i el nou .

Llegeix més...

El 2014 arriba amb pujades en llum i transport públic, però amb el gas congelat

article 1

Els serveis bàsics augmenten, la majoria, per sobre de l'IPC davant del salari mínim, que no creix

Llegeix més...

Guindos creu que la manipulació de l'euríbor pot haver afectat hipoteques espanyoles

article 1

LES RESPONSABILITATS DE LA CRISI
El ministre titlla de "menyspreable" l'actuació de les sis entitats sancionades
EFE / Madrid

Llegeix més...

La nova Llei de Foment del Lloguer

article 1

Es començarà a aplicar als nous contractes de lloguer, els antics seguiran regint per la normativa que els tocava quan es van signar . Tanmateix, casolà i inquilí poden acordar sotmetre a la nova llei sempre que no sigui contrari a les previsions legals.

Llegeix més...

Menu Principal